Om Protect Our Future Too

Protect Our Future Too är ett initiativ som sätter fokus på några av de konsekvenser som ett varmare klimat och ett mer extremt väder kan få för våra sällskapsdjur.

Som en del av initiativet har vi samlat en grupp europeiska forskare och veterinärer som har diskuterat detta breda ämne närmare och som dessutom har låtit sig intervjuas.

Resultatet av intervjuerna har vi samlat ihop i form av information och goda råd till dig som djurägare. Därmed kan du bli ännu bättre rustad att ta hand om ditt sällskapsdjur på bästa sätt.

I NYHETERNA