Om Protect Our Future Too

Protect Our Future Too er et initiativ der vi ønsker å fokusere på noen av de konsekvensene et varmere klima og mer ekstremvær kan få for kjæledyrene våre.

Som et ledd i initiativet har vi samlet en gruppe europeiske veterinærer og forskere på dyrehelse for å drøfte dette omfattende emnet nærmere. Det har også blitt foretatt intervjuer med dem.

Resultatene har blitt gjort tilgjengelige i form av informasjon, kunnskap og råd til deg som dyreeier. På den måten blir du enda bedre rustet til å ta vare på ditt kjæledyret.

I NYHETENE